Informacja o ciasteczkach dla http://Przepisnawpis.pl

APLIKACJA GROMADZI PEWNE DANE OSOBOWE OD SWOICH UŻYTKOWNIKÓW.
 
Administrator i właściciel danych
 
AD-Vinci Marketing Patryk Dyrna
marketing@ad-vinci.pl
ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice
 
Czas retencji
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
 
Zbierane typy danych
Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Adres, Chat, Cookie, Dane o wykorzystaniu, Data urodzenia, Dostęp do danych prywatnych, Email, Email, Hasło, Identyfikator podatkowy, Imię, Kod pocztowy/ZIP, Kontaktowy adres e-mail, Kraj, Miasto, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Nazwisko, Numer telefonu, Numer VAT, Pokaż kliknięcia Lubię to na mojej Ścianie., Położenie geograficzne, Prowincja, Płeć, Różne typy danych, Stan. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji. Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może Aplikacji świadczenie usług.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.
 
Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.
 
Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.
 
Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę Aplikację
Ta aplikacja może prosić o kilka uprawnień Facebooka pozwalających na wykonywanie czynności związanych z kontem użytkownika na Facebooku i wyszukiwania w nim informacji, w tym Danych Osobowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat następujących uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka oraz polityką prywatności Facebooka.
Potrzebne uprawnienia są następujące:
 
Email
Chat
Udostępnia aplikacje, które integrują z Chatem Facebook możliwość logowania się użytkowników.
Pokaż kliknięcia Lubię to na mojej Ścianie.
Publikuj historie o rzeczach, które użytkownik lubi na Ścianie.
Kontaktowy adres e-mail
Dostęp do kontaktowego adresu e-mail użytkownika.
Dostęp do danych prywatnych
Dostęp do prywatnych danych użytkownika i znajomych.
 
Wykorzystanie zgromadzonych danych
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Dostęp do kont usług stron trzecich, Funkcje społecznościowe, Interakcje oparte na lokalizacji, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Obsługa płatności, Optymalizacja i dystrybucja ruchu, Rejestracja i uwierzytelnianie, Reklama, Remarketing i targetowanie behawioralne, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform, Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości.
Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

 
Analityka
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.
 
Dane analityczne zbierane bezpośrednio
Ta Aplikacja używa wewnętrznego systemu analitycznego, które nie korzysta z pomocy stron trzecich.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
 
Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.
Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności Strona
 
Google Tag Manager
Google Tag Manager to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc.
Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Rozszerzenie wyświetlające reklamy dla usługi Google Analytics
Usługa Google Analytics w tej Aplikacji może korzystać z reklamy opartej na zainteresowaniach Google, danych odbiorców od firm trzecich i informacji pochodzących z plików cookie DoubleClick w celu rozszerzenia analiz o dane dotyczące demografii, zainteresowań i interakcji z reklamami.
Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności Strona
 
Śledzenie konwersji AdEspresso
Śledzenie konwersji AdEspresso to usługa analityczna udostępniana przez firmę Creative Web Srl, który łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.
Dostawca: Creative Web Srl
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: Włochy
 
Śledzenie konwersji reklam Facebooka
Śledzenie konwersji reklam Facebooka to usługa analityczna udostępniana przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.
Dostawca: Facebook
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Śledzenie konwersji reklam Google AdWords
Śledzenie konwersji reklam Google AdWords to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.
Dostawca: Google
Cel: Analityka
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
 
Niepowtarzalny identyfikator urządzenia
Ta Aplikacja może śledzić użytkowników przez przechowywanie ich unikalnego identyfikatora urządzenia dla celów analitycznych lub w celu przechowywania preferencji Użytkowników.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Sprzedaż towarów i usług on-line
Dane Osobowe gromadzone są używane w celu zapewnienia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
Dane Osobowe gromadzone w celu wykonania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do transferu lub innych przewidzianych środków płatności. Rodzaj danych gromadzonych przez niniejszą Aplikację zależy od używanego systemu płatności.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Wymuszone powiadomiania
Ta Aplikacja może wysyłać wymuszone powiadomiania Użytkownikowi.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Dostęp do kont usług stron trzecich
Te usługi umożliwiają Aplikacji dostęp do danych z konta usługi firm trzecich i wykonywania działań za jego pomocą. Usługi te nie są uruchamiane automatycznie i wymagają jednoznacznego upoważnienia przez Użytkownika.
 
Dostęp do konta Facebook
Ta usługa pozwala połączyć aplikację z kontem użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, udostępnianym przez firmę Facebook Inc.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Dostęp do kont usług stron trzecich
Dane osobowe: Email, Chat, Pokaż kliknięcia Lubię to na mojej Ścianie., Kontaktowy adres e-mail, Dostęp do danych prywatnych
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Dostęp do konta Twitter
Ta usługa pozwala połączyć aplikację z kontem użytkownika na portalu społecznościowym Twitter, udostępnianym przez firmę Twitter Inc.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Dostęp do kont usług stron trzecich
Dane osobowe: Różne typy danych
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Funkcje społecznościowe
Funkcje społecznościowe
 
Publiczny profil
Użytkownicy mogą mieć profile publiczne, które inni Użytkownicy mogą wyświetlać. Oprócz podanych Danych Osobowych, profil może zawierać interakcje Użytkownika z Aplikacją.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Funkcje społecznościowe
Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Prowincja, Kraj, Data urodzenia, Miasto, Adres, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Położenie geograficzne
 
Zapraszanie i sugerowanie znajomych
Ta Aplikacja może wykorzystywać podane Dane Osobowe, aby umożliwić Użytkownikom zapraszanie swoich znajomych - na przykład za pośrednictwem książki adresowej, jeśli został udzielony do niej dostęp - i sugerowanie przyjaciół lub połączeń wewnątrz niej.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Funkcje społecznościowe
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Interakcje oparte na lokalizacji
Interakcje oparte na lokalizacji
 
Geolokalizcja
Ta Aplikacja może zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie zapewnia narzędzia do zrezygnowania z tej funkcji. Jeśli zezwolenie zostało wyraźnie udzielone, Ta Aplikacja może śledzić dane o lokalizacji użytkownika.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Interakcje oparte na lokalizacji
Dane osobowe: Położenie geograficzne
 
Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
 
Przycisk i widżety społecznościowe Linkedin
Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Linkedin udostępnianą przez firmę Linkedin Inc.
Dostawca: Linkedin
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka
Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.
Dostawca: Facebook
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter
Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter udostępnianą przez firmę Twitter Inc.
Dostawca: Twitter
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
ShareThis
ShareThis to usługa udostępniana przez firmę ShareThis Inc., która wyświetla widżet umożliwiający interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, jak również dzielenia się treściami tej Aplikacji.
W zależności od konfiguracji, ta usługa może wyświetlić widżety należące do stron trzecich, takich jak managerowie sieci społecznych, w których interakcje są wspólne. W tym przypadku, także strony trzecie, które udostępniają widżet zostaną poinformowane o interakcjach i Danych Użycia na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.
Dostawca: Sharethis Inc.
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+
Przycisk +1 i widżety społeczne Google+ to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Google+ udostępnianą przez firmę Google Inc.
Dostawca: Google
Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Komentowanie treści
Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści Aplikacji. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.
 
Disqus
Disqus to usługa komentowania treści udostępniana przez firmę Big Heads Labs Inc.
Dostawca: Disqus
Cel: Komentowanie treści
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Zarządzany bezpośrednio system komentarzy
Ta Aplikacja ma własny system komentarzy.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Komentowanie treści
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika
 
Kontakt z Użytkownikiem
 
Kontakt z Użytkownikiem
 
Formularz kontaktowy
Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane osobowe: Różne typy danych, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Prowincja, Stan, Kod pocztowy/ZIP, Płeć, Data urodzenia, Adres, Numer VAT, Nazwa firmy
 
Lista mailingowa lub gazetka
Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Aplikacji. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Prowincja, Stan, Kod pocztowy/ZIP, Płeć, Data urodzenia, Miasto

Telefon kontaktowy
Do Użytkowników, którzy udostępnią swój numer telefonu, mogą być wykonywane połączenia w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z niniejszą Aplikacją, a także w celu odpowiedzi na zapytania wsparcia.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Kontakt z Użytkownikiem
Dane osobowe: Numer telefonu
 
Obsługa płatności

Usługi przetwarzania płatności pozwalają tej aplikacji na przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami. Aby zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa, Aplikacja dzieli się z pośrednikami finansowymi tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji.
 
PayPal
PayPal to usługa płatnicza udostępniana przez firmę PayPal Inc., która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń Paypal.
Dostawca: PayPal Inc.
Cel: Obsługa płatności
Dane osobowe: Różne typy danych
 
PayU
PayU to usługa płatnicza udostępniana przez firmę PayU SA, która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń PayU.
Dostawca: PayU SA
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Przelewy24
Przelewy24 to usługa płatnicza udostępniana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń Przelewy24.
Dostawca: DialCom24 Sp. z o.o.
Cel: Obsługa płatności
Dane osobowe: Różne typy danych
 
Optymalizacja i dystrybucja ruchu
Te usługi pozwalają Aplikacji na dystrybucję ich treści przy użyciu serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i na optymalizację ich wydajności. To, które dane osobowe są przetwarzane zależy od charakterystyki i sposobu, w jaki te usługi są zaimplementowane. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji między tą Aplikacją i przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę powszechną dystrybucję tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe użytkownika.
 
CloudFlare
CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu udostępniona przez firmę CloudFlare Inc.
Sposób integracji usługi CloudFlare oznacza, że ​​filtruje ona cały ruch Aplikacji, czyli komunikację między niniejszą Aplikacją i przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala zbierać dane analityczne dotyczące tej Aplikacji.
Dostawca: Cloudflare
Cel: Optymalizacja i dystrybucja ruchu
Dane osobowe: Różne typy danych
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Rejestracja i uwierzytelnianie
Poprzez rejestrację lub uwierzytelnienie, użytkownicy pozwalają tej Aplikacji zidentyfikować się i dać im dostęp do dedykowanych usług. Osoby trzecie mogą dostarczać usługi rejestracji i uwierzytelniania w zależności od informacji podanych poniżej. W tym przypadku, ta Aplikacja będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych danych, przechowywanych przez te usługi stron trzecich, do celów rejestracyjnych i identyfikacyjnych.
 
Rejestracja bezpośrednia
Użytkownik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie danych osobowych bezpośrednio do tej Aplikacji.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Rejestracja i uwierzytelnianie
Dane osobowe: Różne typy danych, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Prowincja, Stan, Kraj, Kod pocztowy/ZIP, Płeć, Miasto, Adres, Numer VAT, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Hasło, Identyfikator podatkowy
 
Reklama
Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam w Aplikacji, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług.
 
E-mailowy marketing bezpośredni (DEM)
Ta Aplikacja wykorzystuje dane użytkowników, aby proponować usługi i produkty dostarczane przez osoby trzecie lub niezwiązane z produktem bądź usługi świadczone przez niniejszą aplikację.
Dostawca: Ta Aplikacja
Cel: Reklama
Dane osobowe: Email
 
Remarketing i targetowanie behawioralne
Te usługi pozwalają tej Aplikacji i jej partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklamy w oparciu o przeszłe wykorzystanie tej Aplikacji przez Użytkownika. Działalność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i za pomocą plików plików cookie. Informacje te są przekazywane do partnerów zarządzających działalnością związaną z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.
 
DoubleClick for Publishers Audience Extension
DoubleClick for Publishers Audience Extension to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która śledzi odwiedzających niniejszą Aplikację i pozwala wyświetlać im dopasowane reklamy w całym Internecie.
Dostawca: Google
Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Remarketing AdWords
AdWords Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en
Dostawca: Google
Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Remarketing przez usługę Google Analytics w celu wyświetlania reklam graficznych
Google Analytics for Display Advertising to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez usługę Google Analytics i jej pliki cookie z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en.
Dostawca: Google
Cel: Remarketing i targetowanie behawioralne
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
 
Widżet Google Maps
Google Maps to usługa wizualizacji mapy udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Dostawca: Google
Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Widżet wideo YouTube
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Dostawca: Google
Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Wideo Vimeo
Vimeo to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Vimeo, LLC, która zezwala tej Aplikacji na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.
Dostawca: Vimeo, LLC
Cel: Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Te usługi umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mail w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail. Usługi są wykorzystywane do zbierania danych na temat daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także informacji o tym, kiedy Użytkownik dokonuje interakcji z pocztą przychodzącą, np. poprzez kliknięcie na łącza zawarte w wiadomości e-mail.
 
GetResponse
GetResponse to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Implix Sp. z o.o.
Dostawca: Implix Sp. z o.o.
Cel: Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Dane osobowe: Email
Miejsce przetwarzania danych: Polska Polityka Prywatności
 
Mailchimp
Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Mailchimp Inc.
Dostawca: Mailchimp
Cel: Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Dane osobowe: Email
Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
 
Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych
 
Działania prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.
 
Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.
 
Logi Systemowe i Konserwacja
Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
 
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.
 
Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy przeczytać ich polityki prywatności.
 
Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.
 
Informacje na temat niniejszej polityki prywatności
Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy GuideMe24.
 
Definicje i odniesienia prawne
 
Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
 
Dane o wykorzystaniu
Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.
 
Użytkownik
Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
 
Podmiot Danych
Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
 
Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 
Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.
 
Ta Aplikacja
Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
 
Cookie
Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.
 
Informacje prawne
Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.